The Linking verb is helping verb

Is ek linking aur helping verb hai. Hum ne This, that aur seekha aur cheezo ke naam seekhen aur jumle banana seekhen. Leking Yeh apple aur woh table ke alava humey kehna hai ki yeh apple hai aur woh table hai. Yeh “HAI” ka lafz ya shabd hai woh Ek cheez dashata hai. Ki yeh abhi hai. Agar purana hota aur ab nahi hota aur hum “THA” ka shabd istemaal karte. Lekin abhi hai. Toh koi bhi baat karte waqt hum jab “HAI” istemaal karte hai – English mei hum “IS” shabd ka istemaal karte hai. is ki awaaz IZ karke hoti hai. Is helping verb hai. Verb yaani action word. Aur is humey help ya madad karta hai yeh jaane ya batane ke liye ki “HAI ya “THA”.

TO BE – ka matlab hona hai. Yaani jab bhi hum ‘is’ ya ‘are’ istemaal karte hai hum kisi cheez ke hone ki baat karte hai.

Ab hum kucch jumley banayegay.

Yeh apple hai – Yeh ek apple hai – This is an apple ๐ŸŽ.

Yeh table hai – Yeh ek table hai – This is a table.

woh kursi hai – woh ek kursi hai – That is a chair

woh pankha hai – woh ek pankha hai – That is a fan.

More examples

woh Ek haathi hai – This is an elephant ๐Ÿ˜

Yeh Ek santra hai – This is an orange ๐ŸŠ

Yeh ek chhata – This is an umbrella โ˜”

This is a boy ๐Ÿ‘ฆ

This is a girl๐Ÿ‘ง

That is a ๐Ÿ• dog

That is ๐Ÿ˜ผ a cat ๐Ÿˆ

This is ๐ŸŒทa rose

That is ๐ŸŒณa tree

That is ๐Ÿต๐Ÿ’ a monkeyย 

That is ๐Ÿป A bear

That s ๐Ÿฐ๐Ÿ‡ a rabbit 

That is ๐Ÿธ a frog 

That is ๐Ÿฆ“ a zebra 

This is an orange ๐ŸŠ

This is a๐Ÿ‘ฎ policeman

This is ๐Ÿคด a King 

That is ๐Ÿ‘ธ a queen

This is a ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿซ teacher

That is ๐ŸŽˆ a balloon

That is ๐Ÿ”” a Bell

This is ๐Ÿ”‘ a Key

That is ๐Ÿคต an Englishman

That is ๐Ÿด๐ŸŽ A horse 

That is ๐Ÿ€A mouse

That is ๐Ÿ„ A ๐Ÿฎ cow ๐Ÿ‚ 

That is A buffalo ๐Ÿƒ

That is ๐Ÿ– A pig ๐Ÿท

That is ๐Ÿช A camel

That is ๐Ÿ“ A rooster 

That is ๐Ÿฆ‰ An owl

That is ๐Ÿฆ…  An eagle

This is ๐Ÿฆ A sparrow 

This is ๐Ÿ  A fish

That is ๐Ÿฆˆ A shark

That is ๐Ÿฌ A dolphin

That is ๐Ÿง A penguin 

That is ๐Ÿฆ† A duck 

This is ๐Ÿฆƒ A turkey 

That is ๐Ÿฆ€ A crab 

That is ๐Ÿฆ‚ A scorpion

That is ๐Ÿ•ท๏ธ A spider

That is ๐Ÿœ An ant

That is ๐ŸŒ A snail 

That is ๐Ÿ A bee 

This is ๐Ÿž A beetle

This is ๐Ÿฆ‹ A butterfly

That is ๐Ÿ› A caterpillar 

This is ๐Ÿ“ A strawberry

This is ๐Ÿ… A tomato

This is ๐Ÿ A pineapple

This is ๐ŸŒ A banana

This is ๐Ÿ‹ A Lemon 

This is ๐Ÿ† A brinjal 

This is ๐Ÿฅ” A potato

This is ๐ŸŒฐ An onion 

This is ๐Ÿฅš An egg 

This is ๐Ÿฅช A sandwich 

This is ๐Ÿง An ice cream

This is ๐Ÿฎ A custard 

This is ๐Ÿช A cookie 

This is ๐Ÿฉ A donut

This is ๐Ÿฌ A sweet

This is ๐Ÿš— A car

That is ๐Ÿš A van

That is ๐Ÿšš A tempo 

That is ๐Ÿ๏ธ A motorcycle 

That is ๐Ÿ›ต A scooter 

That is ๐Ÿšฒ A bicycle

That is ๐Ÿšœ A tractor

That is ๐Ÿš‘ An ambulance 

That is ๐Ÿš• A taxi

That is ๐Ÿš‚ A train engine

That is ๐Ÿญ A factory 

That is ๐Ÿ•Œ A mosque 

That is โ›ช A Church 

That is ๐ŸŸ๏ธ A stadium 

That is ๐Ÿฅ A hospital 

That is โšฝ A football 

This is โšพ A tennis ball 

This is ๐Ÿ€ A basketball 

This is ๐Ÿ A volleyball 

This is ๐Ÿˆ A rugby ball

This is ๐Ÿ“ท A camera

This is ๐ŸŽฉ A hat

This is ๐Ÿ–Œ๏ธ A Paintbrush 

This is ๐Ÿ“ป A radio

That is ๐ŸŽ™๏ธ A mic

That is โ˜Ž๏ธ A telephone 

That is ๐Ÿ“˜ A book

That is A university ๐Ÿซ

Exercise :- aap bhi koshish karen

A tableA chairA PenA pencil
A boyA girlA manA woman
A roadA wallA carA scooter
A busA boardA classA house
A buildingA phoneA bedA book
A cupboardA boxA DogA cat
A goatA sheepA horseA donkey
A ClockA watchA televisionA computer
A laptopA sofaA cabinetA door
A windowA beeA shopA bag
An appleAn orangeAn umbrellaAn ice cream
An elephantAn insectAn octopusAn ant